top of page

FUNKCE A VÝHODY

tablet 3 .png

Vykopejte či urovnejte komplikované stavby přesně a rychle podle 3D modelů projektů.

Zjednodušení obtížných prací

Jednoduché ovládání

Přehledná grafika

tablet 1.png

Často používané funkce jsou snadno dostupné přímo z pracovní obrazovky.

tablet 5.png

Celá vaše stavba v jasném a přehledném grafickém zobrazení. 

Jakákoliv velikost projektu

Unicontrol 3D může pracovat s velkými i malými projekty, lze importovat i kompletní stavební úsek dálnice.

tablet 4.png

Práce s liniemi

Unicontrol 3D může navádět strojníka k 3D liniím, které představují například vodovodní či kanalizační řady. Linie lze přezvít z projektu, nebo snadno vytvořit přímo v aplikaci tabletu na stavbě.

tablet 6.png

Měření bodů

Vytyčování a ukládání bodů pro jasnou dokumentaci práce vašeho stroje.

tablet 9.png

Vytvoření vlastního 3D modelu

Strojník může jednoduše vytvořit vlastní 3D model přímo v aplikaci. Například šikmou či vodorovnou rovinu, nebo i modely tvořené měřenými body.

tablet 7.png
bottom of page